Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ - Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Σας ανακοινώνουμε πίνακες ανά ειδικότητα που αφορούν:
  1. τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Αργολίδας εντός ΠΥΣΠΕ για το τρέχον διδακτικό έτος.
  2. τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε σχολικές μονάδες του νομού για το τρέχον διδακτικό έτος.

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων και στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) - Άξονας Προτεραιότητας 1», «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) - Άξονας Προτεραιότητας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 1.134 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 356 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014

Επείγον! Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψήφιων διευθυντών

Παρατείνεται, για νέες αιτήσεις, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων έως την Δευτέρα, 08-09-2014 και ώρα 12 μ.μ.

2η ανακοινωποίηση πικάνων λειτουργικά υπεράριθμων και λειτουργικών κενών

Σας κοινοποιούμε ανακοινοποιημένους πίνακες λειτουργικών κενών και λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας, προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014

Εκπαίδευση για όλους

Οι πιθανότητες για την επίτευξη του στόχου που έθεσε ο Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας (Millennium Development Goals-MDGs), δηλαδή τη διασφάλιση ότι μέχρι το Δεκέμβριο το 2015 κάθε παιδί σχολικής ηλικίας θα έχει πραγματικά πρόσβαση στην εκπαίδευση φαίνονται ελάχιστες.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly