Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014

Δηλώσεις προτίμησης τοποθέτησης σε οργανικά κενά στη Δ.Π.Ε. Αργολίδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση ή για βελτίωση θέσης τον Απρίλιο 2014,
οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατέθηκαν από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. στο νομό Αργολίδας και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας να υποβάλουν δήλωση προτίμησης οριστικής τοποθέτησης/βελτίωσης θέσης από την Πέμπτη 31-07-2014 έως και την Πέμπτη 07-08-2014 και ώρα 12:00 μ.μ., αυτοπροσώπως ή τηλεομοιοτυπικά (φαξ) στον αριθμό 27520-25685.

Επισυνάπτονται :

α) Απόφαση του Διευθυντή της Δ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας
β) Πίνακες κενών οργανικών θέσεων σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας
γ) Υπόδειγμα δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly