Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014

Πρόσκληση δήλωσης προτίμησης σχολείων από μεταταγμένους εκπαιδευτικούς της Δ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί από μετάταξη αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας να δηλώσουν προτίμηση σχολικών μονάδων
στις οποίες υπάρχουν κενές θέσεις της ειδικότητάς τους, στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Αργολίδας, Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), από 20-08-2014 μέχρι 27-08-2014. Η υποβολή των δηλώσεων μπορεί να γίνει και μέσω φαξ, στον αριθμό 27520-25685, εφόσον η πρωτότυπη δήλωση υποβληθεί μεταγενέστερα (ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly