Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας για την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση

Ανεξάρτητη Αρχή για την αξιολόγηση της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως υπάρχει και η ΑΔΙΠ για την αξιολόγηση των πανεπιστημίων, πρόκειται να συγκροτήσει το υπουργείο Παιδείας. 


Η τροπολογία, μεταξύ άλλων, αναφέρει:


  1. Αποστολή της Αρχής είναι η αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και των λοιπών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. καθώς και των φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο αυτό, οι οποίοι ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  2. Εποπτεύει τις διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει με όργανα ή με εκπροσώπους της με σκοπό τη διασφάλιση της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας της αξιολόγησης.
  3. Υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες, τους διευθυντές εκπαίδευσης και τους περιφερειακούς διευθυντές στην εφαρμογή της αξιολόγησης της δράσης των εκπαιδευτικών μονάδων.
Ολόκληρη η τροπολογία εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly