Κυριακή, 14 Απριλίου 2013

Ενημερωτικό για συνεδρίαση ΑΠΥΣΠΕ Πελοποννήσου, του αιρετού Ντρίμερη ΔημήτρηΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.

ΝΤΡΙΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      
ΑΙΡΕΤΟΣ Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Τηλ. 6948062546                                              14/04/2013Θέμα 1ο : «Συγκρότηση και Συνεδρίαση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.»

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,


Στις11/03/2013, συγκροτήθηκε σε σώμα και συνεδρίασε για πρώτη φορά το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πελοποννήσου με την εξής σύνθεση:

1.      Μισθός Πέτρος, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ως Πρόεδρος.
2.      Σίδερης Δημήτριος, Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ Πελοποννήσου, ως Αντιπρόεδρος.
3.      Κλάδης Νικόλαος, Διευθυντής της Διεύθυνσης ΠΕ Μεσσηνίας.
4.      Ντρίμερης Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως α΄ τακτικό αιρετό μέλος.
5.      Νταλιάνης Πέτρος,  εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως β΄ τακτικό αιρετό μέλος.

Τα θέματα για τα οποία ελήφθησαν αποφάσεις ήταν τα εξής:

1. Άδειες άνευ αποδοχών
2. Άδεια για ανατροφή τέκνου
Οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες και στα 2 θέματα.

Συγκεκριμένα: 

Άδειες άνευ αποδοχών:
1.      Χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών  από 01.09.12 – 31.08.2013 στην  εκπαιδευτικό Α.Σ.
2.      Δεν εξετάζεται η αίτησή του εκπαιδευτικού Κ.Π. για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών καθώς τη δεδομένη στιγμή ο υπάλληλος βρίσκεται σε αυτοδίκαιη αργία.
3.      Χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών στην εκπαιδευτικό  Κ.Ε. από 01.09.2012 έως 31.08.2013.
4.      Χορηγείται  άδεια άνευ αποδοχών στην εκπαιδευτικό Β.Γ. από 01.09.2012 έως 31.08.2013

Άδεια για ανατροφή τέκνου
1.  Εγκρίνεται άδεια για ανατροφή τέκνου στην εκπαιδευτικό Β.Γ.

Θέμα 2ο: «Κατάργηση οργανικών θέσεων»

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Το υπ’ αριθμόν 44506/Δ4-2/04/2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας «…από ελέγχους που έχουν διεξαχθεί στα καταχωρημένα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Συστήματος (Survey), έχει διαπιστωθεί ότι μεγάλος αριθμός σχολικών μονάδων διατηρεί αυξημένη οργανικότητα, η οποία είναι δυσανάλογη με το μαθητικό δυναμικό που έχει στο ενεργητικό της. Ενόψει της έκδοσης Υπουργικών Αποφάσεων σχολικών μεταβολών ΠΕ σας παρακαλούμε για τις απόψεις σας σχετικά με την οργανικότητά τους…», καλεί τους Περιφερειακούς Διευθυντές να τοποθετηθούν σχετικά με τη συρρίκνωση της οργανικότητας των σχολικών μονάδων! Το συγκεκριμένο έγγραφο, προκάλεσε αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα, δημιουργώντας συναισθήματα εργασιακής ανασφάλειας και ανατρέποντας για μια ακόμη φορά οικογενειακούς προγραμματισμούς.

Για να υπολογίσουν την οργανικότητα, χρησιμοποιούν αποκλειστικά  λογιστικές τεχνικές λαμβάνοντας υπόψη τους μόνο τον αριθμό των μαθητών ( στα 4/θ και πάνω δημοτικά σχολεία, διαιρούν τον αριθμό των μαθητών της σχολικής μονάδας με τον αριθμό 25 -ο μέγιστος επιτρεπτός ανά τμήμα-).  Κατά συνέπεια με αυτά τα αριθμητικά και μόνο κριτήρια, ένα σχολείο  με 148 μαθητές και οργανικότητα 8/θεσίου, μετατρέπεται σε 6/θέσιο.

Παράγοντες όπως: χρήση αιθουσών προκάτ με περιορισμένη χωρητικότητα, κτιριακή υποδομή, τάξεις επιβαρυμένες με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών και παλιννοστούντων ,μεταφορά μαθητών από ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές, τα σχολεία των οποίων δεν ανταποκρίνονται στις νέες υπολογιστικές απαιτήσεις , δεν λαμβάνονται υπόψη.

Επιπλέον η κατάργηση μεγάλου αριθμού οργανικών θέσεων θα επιφέρει περιορισμό των μεταθέσεων και των αποσπάσεων , σε εξαιρετικά δύσκολες για όλους μας συγκυρίες, δραματική μείωση στις προσλήψεις αναπληρωτών, μηδενισμό προσλήψεων νεοδιόριστων μόνιμων εκπαιδευτικών.

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ προσεγγίσεις και προσπάθειες «εξορθολογισμού» της εκπαίδευσης με μαθηματικά και μόνο κριτήρια , δεν συνάδουν με τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο της , σε μια κοινωνία που δοκιμάζεται από ανελέητες οικονομικές πολιτικές στο πλαίσιο αντιμετώπισης της κρίσης και εξοικονόμησης πόρων.
                                                                                       Με τιμή,

                                                                         Ντρίμερης  Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly