Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Ενημερωτική εγκύκλιος 17 του Συλλόγου για τη συνεδρίαση της 12 ΜαΐουΘΕΜΑ 1Ο : Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε.      Αργολίδας   Τετάρτη   29  Μαΐου 2013


            Σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού του Συλλόγου μας από 12 -17 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1264/82, σας καλούμε σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο Ναύπλιο στις 17-05-2013, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:00 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου.
            Αν   δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 22-05-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου.
       Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 29-05-2013, ημέρα Tετάρτη και ώρα 9:00 π.μ. στο 4ο Δημοτικό  Σχολείο Ναυπλίου. Για τη συγκεκριμένη ημέρα έχει χορηγηθεί κανονική άδεια απουσίας για όλους τους συναδέλφους από τα καθήκοντά τους.
           
            Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.  Ορισμός Προσωρινού Προεδρείου.
2.  Εκλογή Οριστικού Προεδρείου.
3. Ενημέρωση  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο για  τις εξελίξεις  και τις  δράσεις του  Συλλόγου.
4. Οριστική Ημερήσια Διάταξης 82ης Γ.Σ. του κλάδου  και  Έκθεση Πεπραγμένων   Συνδικαλιστικής περιόδου 2011-2013 της Δ.Ο.Ε.- Aποφάσεις.
5.Κατάθεση προτάσεων, ψηφισμάτων, προβληματισμών των  μελών του Συλλόγου μας για τα  προβλήματα των  σχολείων  και  των εκπαιδευτικών τόσο σε  τοπικό  όσο  και σε κεντρικό  επίπεδο-Αποφάσεις.
 6. Ενημέρωση  από τους αιρετούς του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Αργολίδας  και από  τους αντιπροσώπους  του  Συλλόγου  μας στη  Γενική  Συνέλευση  της Δ.Ο.Ε.
 7. Παρουσίαση υποψηφιοτήτων  για  τις αρχαιρεσίες των  Αντιπροσώπων.
 8. Εκλογές για  την  ανάδειξη Αντιπροσώπων του Συλλόγου  στην 82η  Γενική  Συνέλευση  της Δ.Ο.Ε.
Η ψηφοφορία  θα ξεκινήσει στις 1  το μεσημέρι  και θα τελειώσει στις  6  το απόγευμα.
Ο Σύλλογός  μας εκλέγει  5 αντιπροσώπους και οι  συνάδελφοι μπορούν να  βάλουν  μέχρι  και  5 σταυρούς.
Η συμμετοχή όλων των συναδέλφων-μελών του Συλλόγου στις διαδικασίες της Γ.Σ. είναι υποχρεωτική, εφόσον θα απουσιάσουν από το σχολείο τους.

ΘΕΜΑ 20: Υποβολή Υποψηφιοτήτων  για Αντιπροσώπους και  Εφορευτική Επιτροπή.

Οι υποψηφιότητες των Παρατάξεων και των μεμονωμένων υποψηφίων, παρακαλούμε να έχουν κατατεθεί εγγράφως στα γραφεία του Συλλόγου μας, μέχρι την  Παρασκευή 24 Μαΐου 2013 και ώρα 1 το  μεσημέρι.

                                               ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.
   
 Ο Πρόεδρος                                                                Ο  Γ. Γραμματέας


Ντέμος  Αντώνης                                                             Καραμάνος  Θεοδόσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly