Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013

Επανέκδοση Βεβαιώσεων πιστοποίησης Α΄ και Β΄ Επιπέδου

Το υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι η  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ έχει αποστείλει από τις 23 Απριλίου 2013 (ηλεκτρονικά και μέσω ταχυδρομείου) στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα ακόλουθα:

Α. Απόφαση Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σχετικά με την επανέκδοση βεβαιώσεων πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Β. Υπό μορφή αρχείων excel τις εξής λίστες: 


1. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ-ΕΡΓΟ ΙΙ» με τους 13.104 εκπαιδευτικούς που πιστοποιήθηκαν, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5450/19-6-2009 απόφαση Γ.Γ. ΥΠΕΠΘ, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ.


2. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ» με τους 2.822 εκπαιδευτικούς που πιστοποιήθηκαν, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5963/30-6-2009 απόφαση του Γ.Γ. ΥΠ.Ε.Π.Θ., στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία», του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ.


3. «ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ» με τους 369 εκπαιδευτικούς που πιστοποιήθηκαν ως επιμορφωτές Β΄ επιπέδου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19010/15-12-2008 απόφαση Γ.Γ. ΥΠ.Ε.Π.Θ., στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης.


Γ. Δύο (2) έντυπα βεβαιώσεων πιστοποίησης για τους επιμορφωμένους Α΄ και Β΄ επιπέδου και ένα (1) έντυπο βεβαίωσης για τους επιμορφωτές Β΄ επιπέδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly