Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Διευκόλυνση για την ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών

Με έγγραφο του ο υφυπουργός κος Παπαθεοδώρου προς τις Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:


"Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια ανατροφής παιδιού, όσον αφορά στην ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2012-2013, παρακαλούμε να γίνεται δεκτή η ανάληψη της υπηρεσίας τους με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας και στη συνέχεια να αποσταλεί ταχυδρομικά.
Διευκρινίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που μετατέθηκαν το έτος 2013 δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους οργανική θέση."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly