Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Το νέο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανασυγκροτήθηκε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), με απόφαση του υπ. Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλου, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
1. Ταπανίδης Θεόδουλος , Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, Πρόεδρος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), ως Πρόεδρος.

2. Κουράκος Γεώργιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Καβάλας, Πρόεδρος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), ως Αντιπρόεδρος.

3. Γαληνός Ιωάννης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, ως τακτικό μέλος.
4. Παπαευθυμίου Δημήτριος, κλάδου ΠΕ 23-Ψυχολόγων του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Κωφών-Βαρήκοων Αγίας Παρασκευής, ως τακτικό αιρετό μέλος.

5. Αδαμίδου Χριστίνα, κλάδου ΠΕ 26-Λογοθεραπευτών, του ΕΕΕΕΚ Ελευθερίου Κορδελιού, ως τακτικό αιρετό μέλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα) :
1. Ρόκος Κωνσταντίνος , Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).

2. Βεντήρης Παρασκευάς-Παναγιώτης, Διευθυντής της Β΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.).

3. Χατζημανώλη Δήμητρα, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας.

4. Ροζοκού-Παπαϊωάννου Ευαγγελία, κλάδου ΠΕ 30-Κοινωνικών Λειτουργών, του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β’ Βαθμίδας Θεσσαλονίκης.

5. Τσιακούλιας Φίλιππος, κλάδου ΠΕ 23-Ψυχολόγων του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αιγάλεω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly