Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

Διευκρινίσεις για τη καταγραφή τους κόστους τηλεφώνων των σχολείων

Η  καταγραφή του κόστους   των τηλεπικοινωνιακών τελών των σχολικών και διοικητικών μονάδων   δεν αποσκοπεί στον έλεγχο των οικονομικών των Σχολικών Επιτροπών, διευκρινίζει το υπουργείο Παιδείας με σημερινή εγκύκλιο, οι αρμόδιες  υπηρεσίες του οποίου έχουν «κατακλυσθεί» από σχετικά ερωτήματα.
Ειδικότερα το υπουργείο Παιδείας δίνει τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Α.Η Καταγραφή του Κόστους Τηλεφωνίας έχει σκοπό την συγκέντρωση στοιχείων για το κόστος των τηλεφωνικών υπηρεσιών, που δαπανάται από τις Σχολικές Επιτροπές στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό μίας συνολικής λύσης για όλες τις σχολικές μονάδες, η οποία θα μειώσει τα έξοδα τηλεφωνίας που επωμίζεται η κάθε Σχολική Επιτροπή και ταυτόχρονα θα βελτιώσει τις υπηρεσίες τηλεφωνίας των σχολείων. Η παρούσα διαδικασία συλλογής στοιχείων δεν αποσκοπεί στον έλεγχο των οικονομικών των Σχολικών Επιτροπών.

H εφαρμογή «Καταγραφής Κόστους Τηλεφωνίας» παρέχεται από την διεύθυνση http://analysis.sch.gr/telephony (νέα διεύθυνση, η οποία αντικαθιστά την προγενέστερη http://survey.sch.gr/telephony) και στην οποία:

1.Καταχωρούνται μόνο τα τηλεπικοινωνιακά τέλη που καταβάλλονται από τις σχολικές επιτροπές και αφορούν το σχολείο για τηλεφωνικές συνδέσεις ή fax του σχολείου.

2.Δεν συμπληρώνονται τέλη που αφορούν γραμμές σύνδεσης του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου για τις οποίες το σχολείο δεν καταβάλει κόστος.

3.Σε περιπτώσεις που η σχολική ή η διοικητική μονάδα δεν διατηρεί αρχείο εξόδων που αφορούν τα τηλεπικοινωνιακά κόστη, θα πρέπει οι υπεύθυνοι να απευθύνονται στην αρμόδια Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Δήμου τους και να αντλούν τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της φόρμας.

4.Σε περιπτώσεις που οι τηλεφωνικοί λογαριασμοί που εκδίδονται από τον πάροχο, αφορούν σε δίμηνη περίοδο χρήσης, η καταχώρηση θα γίνεται αντιστοίχως ανά δύο μήνες αφήνοντας  τον ενδιάμεσο μήνα με μηδενική χρέωση.

5.Στο συνολικό μηνιαίο κόστος δεν θα πρέπει να συμπληρώνονται τυχόν ληξιπρόθεσμες
οφειλές προηγούμενων μηνών.

6.Η καταχώρηση των στοιχείων πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι και 31/1/2014.

Β.Απορίες ή  προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη σύνδεση ή κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων στο σύστημα «Καταγραφής Κόστους Τηλεφωνίας», θα πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@sch.gr με θέμα «Καταγραφή Κόστους Τηλεφωνίας» και θα απαντώνται από την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly