Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Σχολικά γεύματα στους μαθητές με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το υπουργείο Παιδείας καλεί τους μισθωτές των κυλικείων των σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα,  να υποβάλλουν προσφορά για υπηρεσίες διαχείρισης κυλικείου και υπηρεσίες σχολικών γευμάτων στους μαθητές των σχολικών μονάδων στις οποίες υπάγονται .


 Ο Προϋπολογισμός του έργου για το Σχολικό Έτος 2013-2014 ανέρχεται σε οχτώ εκατομμύρια εκατό ογδόντα χιλιάδες ευρώ (8.180.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.  


  Αντικείμενο της υπό διαπραγμάτευση σύμβασης
Τα κυλικεία θα παρέχουν   στους   μαθητές (που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σίτισης) της Σχολικής Μονάδας  και συγκεκριμένα:


• Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων), σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 ΥΑ, όπως ισχύει, και τιμή προσφοράς ΕΝΑ ΕΥΡΩ (1,00 ΕΥΡΩ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α4-442/30-08-2012 ΥΑ και επιπλέον, ποσοστό έκπτωσης τουλάχιστον ΔΕΚΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (≥10 %), δηλαδή κατά μέγιστο ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ, ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (≤0,90 €/ ανά τεμάχιο).


• Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων), σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 ΥΑ, όπως ισχύει, και τιμή προσφοράς ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (1,25 €), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α4-442/30-08-2012 ΥΑ και επιπλέον, ποσοστό έκπτωσης τουλάχιστον ΔΕΚΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (≥10 %), δηλαδή κατά μέγιστο ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ, ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ( ≤ 1,12 €/ ανά τεμάχιο).


• Τυρόπιτα-σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ (≥130 γραμμαρίων), σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 Υ.Α. όπως ισχύει και τιμή προσφοράς ENA ΕΥΡΩ (1,00 €), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α4-442/3008-2012 ΥΑ και επιπλέον, ποσοστό έκπτωσης τουλάχιστον ΔΕΚΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (≥10 %), δηλαδή κατά μέγιστο ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ, ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (≤ 0,90 €/ ανά τεμάχιο).


Εβδομαδιαίο πρόγραμμα παροχής σχολικών γευμάτων:
Δύο ημέρες την εβδομάδα θα παρέχεται σάντουϊτς με τυρί.
Δύο ημέρες την εβδομάδα θα παρέχεται σάντουϊτς με τυρί και γαλοπούλα.
Μία ημέρα την εβδομάδα θα παρέχεται σπανακόπιτα ή τυρόπιτα. 


Οσοι υποψήφιοι-μισθωτές κυλικείων καλούνται να υποβάλλουν τηνπροσφορά τους με τηλεομοιοτυπία στην ΕΥΕ ΕΔ, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, fax: 210-344 3335, και 210 - 3442139 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly