Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Παληγιάννης.B.: Συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ για μετατάξεις, συνταξιοδοτήσεις, αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Συνεδρίασε σήμερα 17/3/2014 το ΚΥΣΠΕ με κύρια θέματα τις μετατάξεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σε διοικητικές θέσεις. τις συνταξιοδοτήσεις, αποσπάσεις και άλλα θέματα.


·                     Μετατάξεις Εκπαιδευτικών

Το ΚΥΣΠΕ αφού έλαβε υπόψη:

α) την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία ήταν θετική για την αποδέσμευση των κλάδων Π.Ε.11, Π.Ε. 06 και Π.Ε. 16, αρνητική για τους κλάδους Π.Ε. 70 και Π.Ε. 60

β) τις διατάξεις του Ν.1824/88, του Ν 1586/86, του Ν.3528/07, του Ν.2986/02 και του Ν.4024/11

εισηγήθηκε την αποδέσμευση όλων των εκπαιδευτικών (106) που πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και εισηγήθηκε την απόρριψη 19 αιτήσεων που δεν είχαν την πενταετία από το διορισμό τους ή τη μετάταξή τους σύμφωνα με το Ν.3528/07 και το Ν.3801/09.

                Η εισήγηση αποδέσμευσης από το ΚΥΣΠΕ των 106 εκπαιδευτικών δε σημαίνει και αυτόματη μετάταξη στις διοικητικές υπηρεσίες. Οι αποδεσμεύσεις θα συζητηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα στο ΚΥΣΔIΠ.

·                     Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών
Από τις 16 αιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. το ΚΥΣΠΕ εισηγήθηκε θετικά για την παραίτηση  14 συναδέλφων.

·          Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών κατά προτεραιότητα
Το ΚΥΣΠΕ αφού έλαβε υπόψη τα δικαιολογητικά των συναδέλφων εισηγήθηκε θετικά για 5 αιτήσεις και αρνητικά για 6 αιτήσεις  που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για ένταξη στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις.

·                     Ανακλήσεις αποσπάσεων
Από τις 5 αιτήσεις έγιναν δεκτές οι 4 αιτήσεις ανακλήσεων αφού έως σήμερα δεν είχαν αποδεσμευθεί από τις Διευθύνσεις των οργανικών τους θέσεων.

Το ΚΥΣΠΕ εξέτασε και άλλα θέματα αρμοδιότητάς του.

Πάντα στη διάθεσή σας

Παληγιάννης Βασίλης 
Αιρετός ΚΥΣΠΕ
ΤΗΛ.6974750409

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly