Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

Ενημερωτικό για ΠΥΣΠΕ, της αιρετού Δουράνου ΚατερίναςΠαρασκευή 7 Μαρτίου 2014


Α)Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ

Την Πέμπτη 06/03/14 συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ με τα εξής θέματα:

1)Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
Χορηγήθηκε η σχετική άδεια στους εκπαιδευτικούς: Κοντοκάλη Δ. (ΠΕ70), Παντελέων Μ. (ΠΕ60).
2)Απόφαση για αίτημα εκπαιδευτικού ύστερα από σχετικό έγγραφο της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

Β) Επίδομα υπεύθυνων Ολοήμερων

Σε συνέχεια του θέματος αυτού και μετά από ερωτήματα προς το Υπουργείο, αναμένεται εγκύκλιος προκειμένου να ξεκινήσει η καταβολή του. Το συγκεκριμένο επίδομα δεν αφορά σε σχολεία όπου έχει οριστεί Υποδιευθυντής  υπεύθυνος Ολοήμερου, ενώ περιμένουμε να διευκρινιστεί εάν οι αναπληρωτές ΕΣΠΑ που δουλεύουν σε Ολοήμερα , το δικαιούνται ή όχι. Η διαδικασία θα οριστεί από τη Δ/νση μετά τη δημοσίευση της σχετικής εγκυκλίου . Προσωπικά θεωρώ αυτονόητη την αναδρομική ισχύ του , σύμφωνα με τα Πρακτικά των Συλλόγων Διδασκόντων.

Γ) Προεδρικό Διάταγμα για υποχρεωτικές μεταθέσεις
Σύμφωνα με το Π.Δ. 28 /2014 Άρθρο 2 :«1. Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα χρόνια προϋπηρεσίας και πλεονάζουν εξολοκλήρου στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούν και δεν συμπληρώνουν το 60%, τουλάχιστον του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου σε σχολική μονάδα ή σε ομάδα σχολικών μονάδων της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας με μαθήματα της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης, της πρώτης και δεύτερης ειδικότητας, χαρακτηρίζονται, με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων, εξολοκλήρου υπεράριθμοι (εφεξής και ολικά υπεράριθμοι) στην οικεία
περιοχή μετάθεσης.

2. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται εξολοκλήρου υπεράριθμοι κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης που συντάσσονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.
3. Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε κλάδους ή ειδικότητες που σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις επιτρέπεται να διδάσκουν και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, χαρακτηρίζονται ολικά υπεράριθμοι και κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων ύστερα από κοινή εισήγηση των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων και των δύο βαθμίδων».

Λαμβάνοντας υπόψη:
·        τα σημερινά δεδομένα του νομού μας ,
·        το γεγονός ότι ήδη απασχολούμε αναπληρωτές ΠΕ 70, ΠΕ 60 , ΠΕ11, ΠΕ06 κ.α., 
·        τη διάθεση ειδικοτήτων Β/θμιας που συμπληρώνουν ωράριο σε εμάς,
·        τις περσινές συνταξιοδοτήσεις και τις φετινές που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον,

θεωρώ ότι η πιθανότητα μετακίνησης τόσο για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 , ΠΕ60 όσο και για τις συναδέλφισσες και συναδέλφους που έχουν έρθει με μετάταξη, είναι μικρή έως και μηδαμινή. Ο νομός Αργολίδας μάς χωράει όλους κι αυτό θα συνεχίσει να  ισχύει εφόσον δεν υπάρξει κύμα προτεινόμενων συγχωνεύσεων –καταργήσεων –υποβιβασμών όπως συνέβη στο παρελθόν.Με εκτίμηση,
Δουράνου Αικατερίνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly