Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ στις 18 και 19 Απρίλη 2013, του αιρετού ΚΥΣΠΕ Μπράτη Δ.

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι

Σας ενημερώνω ότι το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει στις 18 και 19 του Απρίλη 2013 για τα παρακάτω:

1.«Συζήτηση επί αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

2.«Συζήτηση επί αίτησης ανάκλησης παραίτησης εκπαιδευτικού Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

3.«Εξέταση αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

4.«Εξέταση εκπρόθεσμων αιτήσεων ανάκλησης μετάθεσης, τροποποίησης προτιμήσεων αιτήσεων μετάθεσης και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

5.«Εξέταση θεμάτων που αφορούν τις Γενικές Μεταθέσεις Π.Ε. του έτους 2013»

6.«Εξέταση αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

7.«Μοριοδοτήσεις νεοϊδρυθέντων σχολείων Π.Ε.»

8.«Εξέταση αίτησης τροποποίησης απόσπασης εκπαιδευτικού Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ»

9.«Εξέταση αίτησης αποδέσμευσης εκπαιδευτικού Π.Ε. για μετάταξη σε διοικητική θέση»

10.«Εξέταση αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. (αμφισβητούμενα μεταπτυχιακά, διδακτορικά, προϋπηρεσία, ιατρικές γνωματεύσεις) και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

Δημήτρης Μπράτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly