Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Δραστηριότητες Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης από το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ προς τις ιδιωτικές και δημόσιες σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (Γενικής και Επαγγελματικής)
–και συγκεκριμένα των Περιφερειών: Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης– για τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών – Α.Π. 1, 2», οι οποίες εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.


   Πιο συγκεκριμένα, το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ ανακοινώνει την διοργάνωση των ενδοσχολικών προγραμμάτων επιμόρφωσης και καλεί τις εκπαιδευτικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (Γενικής και Επαγγελματικής) που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή τους σ’ αυτά να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Θα υλοποιηθούν προγράμματα επιμόρφωσης στους παρακάτω Θεματικούς Κύκλους:


1.      Σχολική Διαρροή

2.      Σχολική βία και παραβατικότητα

3.      Σχολείο και απασχόληση

4.      Εκπαιδευτικοί και Δια Βίου Μάθηση.

5.      Σχολείο – Εκπαιδευτικοί – Τοπική Κοινωνία και εκπαιδευτικές ανισότητες

6.      Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή

7.  Εισαγωγή και Διαχείριση Καινοτομίας στην Εκπαιδευτική Κοινότητα
   Σημειώνεται, τέλος, ότι μεμονωμένες αιτήσεις εκπαιδευτικών δεν θα γίνονται δεκτές.


Πρόσκληση Σχολείου


Αίτηση Σχολείου


Αίτηση Εκπαιδευτικού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly