Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Η εκπαίδευση, «κλειδί» στην ενσωμάτωση


Βρυξέλλες, Βαγγέλης Δεμίρης

H Eλλάδα, η Ιταλία και η Κύπρος ακολουθούν ένα μοντέλο μη συστηματικής υποστήριξης για τα παιδιά μεταναστών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στη διαπίστωση αυτή κατέληξε πρόσφατα η Κομισιόν, η οποία έκανε λόγο για «τυχαία» προσέγγιση από τις χώρες αυτές που εφαρμόζουν πολιτικές μη διαρθρωμένες με σαφήνεια, με ελλιπή χρηματοδότηση και εφαρμογή, ενώ εκπαιδευτικοί, γονείς και τοπικές κοινότητες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό χωρίς σαφή καθοδήγηση.

Αυτά συμβαίνουν και στην Ελλάδα του Μνημονίου, όπου το ποσοστό των μαθητών άλλων εθνικοτήτων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκε από 7,3% σε 12% κατά την τελευταία πενταετία.

Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε χαμηλότερες σχολικές επιδόσεις, ενώ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα παιδιά μεταναστών να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο, δημιουργώντας ευρύτερο πρόβλημα ενσωμάτωσής τους στην ελληνική κοινωνία.

Με αυτά τα δεδομένα, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παρέχουν ειδική υποστήριξη μέσω της εκπαίδευσης στα παιδιά των μεταναστών, όπως εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς και συστηματική συμμετοχή των γονέων και των κοινοτήτων προκειμένου να βελτιωθεί η ένταξή τους. Ολα αυτά βέβαια είναι καλά στη θεωρία, γιατί στην πράξη η έλλειψη πόρων στην Παιδεία συνιστά ανασταλτικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την απασχόληση και την ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Ενωση θα πρέπει να ενθαρρύνει έμπρακτα -τόσο με οικονομικά κίνητρα όσο και με τεχνογνωσία - τα κράτη-μέλη ώστε να επενδύουν στην εκπαίδευση προκειμένου να ενισχύσουν τις οικονομίες τους και να παρέχουν στους νέους τις δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας.

Η διαπίστωση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τις μνημονιακές χώρες, οι οποίες, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εκπαιδευτικών τους συστημάτων. Στη βοήθεια που έχει δεσμευτεί ότι θα παράσχει η Κομισιόν στις χώρες με έντονα προβλήματα, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη μείωση των ποσοστών των νέων με πολύ περιορισμένες βασικές δεξιότητες (ανάγνωση, μαθηματικά, θετικές επιστήμες), καθώς και των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το εκπαιδευτικό σύστημα.

Θα πρέπει επιπλέον να υπάρξουν άμεσα μέτρα ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί, δηλαδή το ποσοστό των 15χρονων με ανεπάρκειες στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις θετικές επιστήμες να είναι χαμηλότερο του 15% έως το 2020.

Παράλληλα, βάρος θα πρέπει να δοθεί ώστε το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση να είναι χαμηλότερο του 10% και το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με τριτοβάθμια εκπαίδευση να είναι τουλάχιστον 40%. Η τρόικα και τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί να στηρίξουν την Ελλάδα με επιπρόσθετα εργαλεία. Η χθεσινή συμφωνία για την αξιολόγηση του προγράμματος, ας ανοίξει λοιπόν τον δρόμο και για την παροχή στήριξης στην πολύπαθη ελληνική Παιδεία.

Πηγή: Ημερησία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly