Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Επιμόρφωση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ - Παροχή διευκρινίσεων

Έγγραφο  , που αφορά την παροχή διευκρινίσεων, σχετικά με την παρακολούθηση των ημερήσιων σεμιναρίων που
διοργανώνονται στα πλαίσια του «Προγράμματος μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού υλικού», απέστειλε ο Διευθυντής Ειδικής Aγωγής του υπουργείου Παιδείας  Κ. Λολίτσας , προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με το έγγραφο: 


      Α. Σχετικά με την παρακολούθηση των ημερήσιων σεμιναρίων που διοργανώνονται  στα πλαίσια του «Προγράμματος μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»   εξαιρούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που υπηρέτησαν κατά το διδακτικό έτος 2012-13 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, λόγω του ότι  ανήκουν στο Γ΄ άξονα.


     Β.Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των ως άνω Περιφερειακών Διευθύνσεων διευκρινίζονται τα παρακάτω:


1) Δε θα υπάρξει επιπλέον μοριοδότηση στους Ενιαίους Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΑΕ για όσους  παρακολουθήσουν, κατά τη τρέχουσα περίοδο,  τα ημερήσια σεμινάρια και η ένταξη στους πίνακες θα πραγματοποιηθεί  ως προς αυτό με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ίσχυε στο παρελθόν.


2) Στην Αίτηση-Δήλωση στο Πεδίο «Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΑΕ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» δε θα υπάρχει επιπλέον σχετικό πεδίο σχετικά με την παρακολούθηση των ημερήσιων σεμιναρίων.


3)    Θα ακολουθήσουν και άλλες φάσεις επιμόρφωσης, του ως άνω προγράμματος, για τους Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς που θα προσληφθούν κατά το σχολικό έτος 2013-14.


4) Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου θα στελεχωθούν με Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης οι οποίοι θα προσληφθούν με πιστώσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.


Πηγή: esos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly