Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013

Η εργασιακή εκπαίδευση αποτελεί αντίδοτο στη «διαρροή» μαθητών

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καλό θα ήταν να μας απασχολήσει σε τι ποσοστό ανέρχεται και στη χώρα μας η «διαρροή» μαθητών -οι γνωστοί μας «school-leavers»- όπως αναφέρονται οι νέοι άνθρωποι που εγκαταλείπουν πρόωρα τις σπουδές τους, ακόμη και στα πρώτα στάδια της βασικής εκπαίδευσης και, έκτοτε, συνιστούν μιαν από τις πλέον ευάλωτες ομάδες ανειδίκευτων, ανέργων και κοινωνικά αποκλεισμένων ανθρώπων.


Στις 15 Μαρτίου 2013 συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο των «Peer Reviews», εκπρόσωποι από οκτώ κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Eνωσης (Αυστρία, Βουλγαρία, Δανία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία), προκειμένου να συζητήσουν την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες τους για το συγκεκριμένο θέμα, τις πολιτικές που εφαρμόζουν για την καλύτερη αντιμετώπιση του φαινόμενου και, τελικά, για την υποβολή σχετικών προτάσεων.

Σημειώνεται ότι ο θεσμός των «Peer Reviews» είναι ένα νέο «εργαλείο» που προσφέρει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών για κοινό συμπέρασμα των εργασιών τους, ότι «οι επιχειρήσεις πρέπει να αυξήσουν την προσφορά τους σε εργασιακή εκπαίδευση και να κάνουν περισσότερο ελκυστική την προσέλκυση μαθητευομένων».

Προέκυψε επίσης ότι, με εξαίρεση την Αυστρία, οι υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες δεν διέθεταν στρατηγική για την καταπολέμηση του φαινόμενου των νέων ανθρώπων που εγκαταλείπουν πρόωρα τις σπουδές τους, εξέφρασαν ωστόσο τη φιλοδοξία τους να την αποκτήσουν.

Είναι όμως από χρόνια γνωστό ότι σε χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά -όπως στην Ιρλανδία- με κρατική πρωτοβουλία έχουν συσταθεί Κέντρα Δεύτερης Ευκαιρίας για Νέους σε όλη τη χώρα. Οι νέοι αυτοί άνθρωποι προσκλήθηκαν να παρακολουθήσουν μιαν ευέλικτη εκπαίδευση και κατάρτιση και στην πλειονότητά τους, είτε επέστρεψαν στην εκπαίδευση είτε εισήλθαν με κάποια ειδικότητα στην αγορά εργασίας.

Αλλά και στη Γερμανία το θέμα των school-leavers έχει αντιμετωπισθεί με την παροχή κατάρτισης, εν μέρει από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και εν μέρει στους χώρους εργασίας.

Σε ορισμένες περιοχές μάλιστα, χάρη στη λειτουργία σχετικού κέντρου πληροφοριών, οι γονείς πληροφορούνται σχετικά με τη λειτουργία εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους school-leavers, ενώ η ίδια ενημέρωση παρέχεται και προς τις επιχειρήσεις.

Πηγή: Καθημερινή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly