Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Ενημερωτικό για ΠΥΣΠΕΣυναδέλφισσες-Συνάδελφοι,

Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου  πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ με τα παρακάτω θέματα:

1) Πρόταση ορισμού προσωρινού αναπληρωτή Διευθυντή στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Άργους.
Το ΠΥΣΠΕ προτείνει την προσωρινή τοποθέτηση της εκπαιδευτικού ΠΕ 70 Σκούμπη Α. ως αρχαιότερης στη θέση της αναπληρώτριας Διευθύντριας στο 4ου Δημοτικό Σχολείο Άργους μέχρι την επάνοδο του Δ/ντή –της Υποδιευθύντριας της σχολικής μονάδας.
2) Γνωμοδότηση για συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
Αφορά στην αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακών τίτλου σπουδών  του εκπαιδευτικού ΠΕ11 Μενάγια Π.
3) Απόσπαση εκπαιδευτικού στο ΚΕΔΔΥ
Η εκπαιδευτικός ΠΕ 71 Κουτσουμπού Μ. αποσπάται χωρίς αίτησή της στο ΚΕΔΔΥ Αργολίδας για τις ανάγκες της υπηρεσίας και προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αιτήσεων για γνωματεύσεις.
4) Τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΠΕ 70.50 (αναπληρώτρια ΕΣΠΑ)
Η εκπαιδευτικός ΠΕ 70.50 Πάντου Ε. τοποθετείται στο τμήμα ένταξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου και αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία της ( 1 χρόνος-3 μήνες-23 ημέρες).
5) Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου
Κιγμέτογλου Α. ΠΕ 70 – 9ΩΡΕΣ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ-15ΩΡΕΣ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΙΛΑΔΑΣ
6) Τροποποίηση απόσπασης
Η εκπαιδευτικός ΠΕ 60 Ντέρτη Α. αποσπάται στο νηπιαγωγείο Αχλαδόκαμπου.
7)Τροποποίηση τοποθέτησης
Η εκπαιδευτικός ΠΕ70 Παναγάκου Ι. τοποθετείται στο 4ο Δημ. Σχ. Άργους.
8) Συμπλήρωση ωραρίου
Αισώπου Α. ΠΕ06 -3ΩΡΕΣ 3Ο Δημ. Σχ. Ναυπλίου
Σφακιανάκης Κ.  ΠΕ 19- 2 ΩΡΕΣ 3ο Δημ. Σχ. Ναυπλίου
9) Αποσπάσεις
Ζεππάτου Π.  ΠΕ60 στο 3ο Νηπ. Άργους.
Δήμα Α. ΠΕ70 στο Δημ. Σχ. Αρχαίας Επιδαύρου για κατ’οίκον διδασκαλία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Παρατίθεται απόσπασμα από το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄) «Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού (ΑΔΕΙΕΣ)
2.Χορήγηση αναρρωτικής άδειας:
Με τα άρθρα 2 και 3 του ν.4210/2013 εξορθολογίζεται το καθεστώς των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών.
Ειδικότερα, συντομεύεται το χρονικό διάστημα χορήγησης της αναρρωτικής άδειας για κοινό νόσημα από τρεις (3) μήνες σε ένα (1) μήνα και διατηρείται το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών για τη χορήγηση της αναρρωτικής άδειας επί δυσίατου νοσήματος.

Περαιτέρω, το σύνολο της βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας που χορηγείται μόνο με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού, χωρίς γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, μειώνεται από δέκα (10) σε οκτώ (8) ημέρες κατ’ έτος. Δύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου. Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση παραπομπής του υπαλλήλου για εξέταση στην Υγειονομική Επιτροπή σε περίπτωση αίτησης βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας της παρ. 2 του άρθρου 55 του Υ.Κ. πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε αργίες.
Αναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ημερών κατ΄ έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής. Κατ΄ εξαίρεση δεν απαιτείται γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής: α) στην περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστον ή β) κατόπιν χειρουργικής επέμβασης σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική. Επισημαίνεται ότι για την αναρρωτική άδεια που χορηγείται στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις (νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, χειρουργική επέμβαση) υφίσταται δικαίωμα ένστασης τόσο της υπηρεσίας όσο και του υπαλλήλου ενώπιον της πρωτοβάθμιας ή της ειδικής υγειονομικής επιτροπής (παρ. 6 του άρθρου 56 Υ.Κ.).

Με εκτίμηση,

                                                                                           Δουράνου Αικατερίνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly