Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε.: Καταγγελία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου ΠαιδείαςΚαταγγελία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

Η συλλογική, ενωτική και μαζική αντίδραση απέναντι στις αυθαιρεσίες του Υπουργείου Παιδείας είναι μονόδρομος.


Μπροστά στην καθολική αντίδραση του κλάδου στο σύστημα της αξιολόγησης που προσπαθεί να εφαρμόσει το Υπουργείο Παιδείας όπως αποδεικνύεται από τις ακυρώσεις των σεμιναρίων σε όλη την Ελλάδα, από το υψηλότατο ποσοστό του 93% των συναδέλφων που υπέγραψαν το κείμενο αντίθεσης στην επιχειρούμενη εφαρμογή της αξιολόγησης αλλά και από τα εκατοντάδες πρακτικά άρνησης συγκρότησης των ομάδων εργασίας που έχουν υπογραφεί από τους Συλλόγους Διδασκόντων, στις 24/03/2014 ο Υπουργός Παιδείας υπογράφει την τρίτη κατά σειρά εγκύκλιο για το θέμα αυτό, που αποτελεί επί της ουσίας εγκύκλιο «πολιτικής επιστράτευσης» αναθέτοντας στους διευθυντές να συγκροτήσουν τις ομάδες εργασίας.
Η εγκύκλιος αυτή καταδεικνύει τη δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει το Υπουργείο Παιδείας και αποτελεί μνημείο αυταρχισμού. Παρακάμπτοντας κάθε έννοια διοικητικής ιεραρχίας ορίζει ως κορυφαίο όργανο στο οποίο πρέπει να καταλήξει η ενημέρωση τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού.
Η επικίνδυνη αυτή διολίσθηση στην κατεύθυνση της παραβίασης της νομιμότητας, είναι το πιο πρόσφατο μέτρο σε μια αλυσίδα πράξεων του Υπουργείου Παιδείας (όπως το θέμα των μετατάξεων, η μη έκδοση της εγκυκλίου των μεταθέσεων...)
Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για την αυταρχική συμπεριφορά του και για τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές που προωθεί στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στην κατεύθυνση της υποβάθμισης της παρεχόμενης Εκπαίδευσης και της στοχοποίησης των εκπαιδευτικών και ζητά την παραίτησή της.
Όσον αφορά στην επιχειρούμενη αξιολόγηση θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε για άλλη μία φορά ότι η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει διαχρονικά σταθερή θέση για το ζήτημα της αξιολόγησης και δεν τοποθετούμαστε ούτε ευκαιριακά ούτε συγκυριακά.
*        Έχουμε ταχθεί υπέρ μιας αξιολόγησης η οποία δεν θα έχει καμία σχέση με οικονομική εξέλιξη και βαθμολογική εξέλιξη, με τιμωρίες, ποινές, απολύσεις, αργίες και διαθεσιμότητες.
*        Είμαστε υπέρ μιας αξιολόγησης που θα αποτιμά το παραγόμενο έργο στην εκπαίδευση, προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητά του.
*        Είμαστε υπέρ της συνολικής αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των παραγόντων που τη διαμορφώνουν (μαθητές, εκπαιδευτικοί, νομοθεσία, υποδομή, βιβλία, προγράμματα, δαπάνες κλπ.) στα πλαίσια ενός ενιαίου συστήματος αλληλοεξαρτώμενων παραγόντων με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, την ενίσχυση, ανατροφοδότηση, ενθάρρυνση και στήριξη του εκπαιδευτικού και όχι την τιμωρία του.
*        Έχουμε ταχθεί υπέρ μιας συνολικής αξιολογικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού συστήματος που θα έχει ως στόχο την ανίχνευση των προβλημάτων και το σχεδιασμό των αναγκαίων παρεμβάσεων στην κατεύθυνση ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Το προτεινόμενο μοντέλο αξιολόγησης είναι ένα γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό μοντέλο ελέγχου και εποπτείας του εκπαιδευτικού και του δημόσιου σχολείου. Προωθεί μια καθαρά ελεγκτική και τιμωρητική διαδικασία όπου ο εκπαιδευτικός λογοδοτεί στον ανώτερό του, αφυδατωμένη από οποιαδήποτε ελευθερία και εμπιστοσύνη στην άσκηση του εκπαιδευτικού έργου.
*        Έχει ως στόχο να υποτάξει τον εκπαιδευτικό, να τον χειραγωγήσει, να τον καθηλώσει μισθολογικά οδηγώντας στην υποβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.
*        Θεωρεί ως μοναδική μεταβλητή της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος τον εκπαιδευτικό και ξεκινά και τελειώνει με τη δική του αξιολόγηση.
*        Αγνοεί εντελώς παράγοντες όπως η λειτουργία διαφορετικών τύπων σχολείων, η διαφορετική υλικοτεχνική υποδομή, οι διαφορετικές γεωγραφικές και κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες.
*        Τα προτεινόμενα εργαλεία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δεν μπορούν να λειτουργήσουν οριζόντια και να εφαρμοστούν με τον ίδιο τρόπο σε ένα σχολείο των βορείων προαστίων της Αθήνας, σε ένα σχολείο μιας αγροτικής περιοχής του Λάρισας, σε ένα σχολικό συγκρότημα στον αστικό ιστό της Πάτρας, σε ένα μειονοτικό σχολείο στον Έβρο και σε ένα απομακρυσμένο νησί του Αιγαίου!
*        Καθιερώνει με εντελώς αυθαίρετο και ασαφή τρόπο την ποσοτικοποίηση ποιοτικών κριτηρίων σε κλίμακα από το 1 έως το 100, αφήνοντας μεγάλα περιθώρια για υποκειμενικές κρίσεις και αυθαιρεσίες.
*        Εκφυλίζει εντελώς τον πραγματικό χαρακτήρα της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, και απλώς τη χρησιμοποιεί για να προετοιμάζει την εξατομικευμένη αξιολόγηση κάθε μεμονωμένου εκπαιδευτικού.
*        Κινείται αποκλειστικά στα πλαίσια του Ν.4024/2011 και συνδέει το αποτέλεσμα της αξιολογικής διαδικασίας με τις άδικες, αυθαίρετες και εντελώς παράλογες ποσοστώσεις για την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη χωρίς να αποκλείει διαθεσιμότητα ή απολύσεις για όσους κριθούν «ανεπαρκείς».
Η παράταξή μας αποδεικνύει σαφώς ότι αποτελεί δύναμη ευθύνης και ενότητας για το Συνδικαλιστικό Κίνημα της χώρας με την ενεργή και εποικοδομητική παρουσία μας τόσο στο Προεδρείο της ΔΟΕ όσο στο πεδίο των αγώνων.
Με μια ορθολογική και ρεαλιστική προσέγγιση μακριά από «τακτικισμούς» επαναστατικής γυμναστικής, από στείρους δογματισμούς και μαξιμαλισμούς και από τον απομονωτισμό άλλων παρατάξεων, αγωνιζόμαστε για το καλό των εργαζομένων υπηρετώντας τα δίκαια αιτήματά τους διασφαλίζοντας και την ενότητα του κλάδου.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
στηρίζουμε την αγωνιστική πρόταση της ΔΟΕ.
Έχουμε μπροστά μας λίγες ημέρες για να οργανώσουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις στις 4 και 9 Απριλίου 2014, να επικοινωνήσουμε τα αιτήματα και την κρισιμότητά τους στις τοπικές κοινωνίες, στις άλλες κοινωνικές ομάδες, στους συναδέλφους μας, σε όλους τους εργαζόμενους.
Ας δουλέψουμε, λοιπόν, όλοι μαζί ενώνοντας τις δυνάμεις μας και παραμερίζοντας τις όποιες ιδεολογικοπολιτικές διαφωνίες ή αντιπαραθέσεις.
Η μαζική μας συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις θα στείλει ένα ηχηρό και ισχυρό μήνυμα στο Υπουργείο Παιδείας και την Κυβέρνηση ότι δεν πάει άλλο.
Η αποτελεσματικότητα της αγωνιστικής μας κινητοποίησης εξαρτάται από εμάς.
Ας εργασθούμε, λοιπόν, όλοι μαζί για την επιτυχία των κινητοποιήσεων.
Ας συστρατευτούμε όλοι εγκαταλείποντας «φαντασιώσεις», απειλές και τερτίπια που το μόνο που κάνουν είναι να συντηρούν τη θεωρία των εχθρών εντός του κινήματος. Για εμάς ο εχθρός είναι εκτός των τειχών και δεν είναι άλλος από τις σκληρές, αντιεκπαιδευτικές και καταστροφικές πολιτικές.
Τη δημοκρατία, την παιδαγωγική ελευθερία και το σχολειό το ελεύθερο που θα βγάλει ελεύθερους σκεπτόμενους πολίτες, το οφείλουμε στην Ελλάδα, το οφείλουμε στην πατρίδα μας, το οφείλουμε στα παιδιά μας, το οφείλουμε σους αγώνες αυτού του κλάδου.


Για τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.
Σωτήρης Γεωργόπουλος

Μάνος ΑνδρουλάκηςΓενικός Γραμματέας

Πρόεδρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly