Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Αργολίδας ως Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

 Σήμερα συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας ως Συμβούλιο επιλογής διευθυντών από τον Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας & Β/μιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τα εξής:

1. Το Γαβρήλο Σωτήριο του Γεωργίου, Διευθυντή ΠΕ Αργολίδας ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Μπάρλα Δημήτριο του Αγαμέμνονα, εκπαιδευτικό Κλ. ΠΕ 70, Δ/ντή του 4ου Δ.Σ. Άργους.

2. Τον Τσίμπο Χρήστο του Δημητρίου, εκπαιδευτικό Κλ. ΠΕ 70, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Άργους ως Τακτικό Υπηρεσιακό Μέλος και Αντιπρόεδρο με αναπληρώτρια την Τσαγκαρέλη Βασιλική του Γρηγορίου, εκπαιδευτικό Κλ. ΠΕ 70 , Δ/ντρια του Δ.Σ. Κιβερίου.


3. Το Μουσταΐρα Παναγιώτη του Γεωργίου, εκπαιδευτικό Κλ. ΠΕ 70, Δ/ντη του 3ου Δ.Σ. Άργους ως Τακτικό Υπηρεσιακό Μέλος με αναπληρωτή του τον Κωτσόπουλο Πέτρο του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό Κλ. ΠΕ 70, Δ/ντή του 1ου Δ.Σ. Άργους


4. Τη Δουράνου Αικατερίνη του Χρήστου, εκπαιδευτικό Κλ. ΠΕ 70 του Δ.Σ Ασκληπιείου, ως α΄ τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωτή της τον Καραμάνο Θεοδόσιο του Κων/νου εκπαιδευτικό Κλ. ΠΕ 70 του Δ.Σ Θερμησίας.


5. Τον Ντέμο Αντώνιο του Γεωργίου, εκπαιδευτικό Κλ. ΠΕ 70 του 5ου Δ.Σ Ναυπλίου ως β΄ τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωτή του τον Γεώργα Αναστάσιο του Μιχαήλ, εκπαιδευτικό Κλ. ΠΕ 70 του Δ.Σ. Λιμνών.


6. Τον Πασπαλιάρη Ιωάννη του Σπυρίδωνα, εκπαιδευτικό Κλ. ΠΕ 70, Δ/ντη του Ειδικού Δ.Σ. Άργους ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Σουλάνδρο Παναγιώτη του Σωτηρίου, εκπαιδευτικό Κλ. ΠΕ 70 Δ/ντή του Δ.Σ Λυρκείας.


7. Τον Μπαλτατζή Δημήτριο, Σχολικό Σύμβουλο Δημοτικής Εκπαίδευσης της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Γκότοβο Σωτήριο του Ευαγγέλου, Σχολικό Σύμβουλο Δημοτικής Εκπαίδευσης της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Αργολίδας


Διαβάστε την απόφαση εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly