Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Θεατρική Αγωγή θα μπορούν να διδάσκουν στα Δημοτικά οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 70

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δυνατότητα στελέχωσης του σχολείου με εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 32 ή εκπαιδευτικούς του κλάδου 18.41, το διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής θα μπορούσε να διδάσκεται από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 70, με σχετική εισήγηση του οικείου Σχολικού Συμβούλου και απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης, εφόσον δεν παραβιάζεται το εργασιακό και διδακτικό ωράριό τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξής περιπτώσεις :
1. Να είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος.


2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου τμήματος θεατρικών σπουδών ή εναλλακτικά δραματικής σχολής, αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού.


3. Να έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια με αντικείμενο τη Θεατρική Αγωγή ή τη δραματική τέχνη, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας από φορείς αναγνωρισμένους από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ή το Υπουργείο Πολιτισμού.


4. Να έχουν παρακολουθήσει σχετικά με τη Θεατρική Αγωγή σεμινάρια.


Τα παραπάνω ορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Η εγκύκλιος προκάλεσε την αντίδραση  του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων , ο οποίος με ανακοίνωση του ζητά την άμεση ανάκληση της  και υπογραμμίζει μεταξύ άλλων: «Το Υπουργείο Παιδείας, αφού παραδέχεται τη σημασία της Θεατρικής Αγωγής στην «αισθητική ανάπτυξη των παιδιών», ευθαρσώς διευρύνει την ανάθεση της διδασκαλίας του εν λόγω μαθήματος σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70, που, είτε έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια ετήσιας διάρκειας, είτε -άκουσον, άκουσον- έχουν απλώς παρακολουθήσει σεμινάρια! Εξισώνει, με άλλα λόγια, τις πανεπιστημιακές σπουδές με την κατ’ ελάχιστον επιμόρφωση!».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly