Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουν Διευθυντές Δημοτικών και Προισταμένες Νηπιαγωγείων για τη θεώρηση.

Από 14 Ιανουαρίου και μέχρι 28 Ιουνίου οι ασφαλισμένοι στον ΟΠΑΔ  καλούνται  να απογραφούν και να θεωρήσουν τα βιβλιάρια τους. Πέρα από την θεώρηση που θα γίνει στα βιβλιάρια είναι απαραίτητη  και η ηλεκτρονική καταχώρηση της απογραφής και της θεώρησης η οποία γίνεται ως εξής:

1.  Τα βιβλιάρια των παιδιών, μέχρι ηλικίας 18 ετών, των εν ενεργεία εκπαιδευτικών  θα θεωρούνται  στα σχολεία που υπηρετούν. Για τα τέκνα άνω των 18 ετών και για τα λοιπά έμμεσα μέλη (σύζυγοι, γονείς,  κλπ) η θεώρηση θα γίνεται από τον ΟΠΑΔ, προσκομίζοντας τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζεται θεωρημένο το βιβλιάριο του άμεσα ασφαλισμένου. Σημειώνεται ότι για τα τέκνα που εμφανίζονται στο σύστημα χωρίς όνομα αλλά έχουν βαπτισθεί, θα πρέπει η θεώρηση του βιβλιαρίου τους να γίνει στον ΟΠΑΔ με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού.

2.  Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να απογραφούν στο σχολείο που υπηρετούν σήμερα. 
3.  Τα ασφαλιστικά βιβλιάρια  των εκπαιδευτικών  σε άδειες άνευ αποδοχών θα θεωρούνται στον ΟΠΑΔ με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών.

4.  Οι Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων και οι Προισταμένες Νηπιαγωγείων  που θα  πιστοποιηθούν  για την απογραφή- θεώρηση  μπορούν να θεωρούν- απογράφουν και τον εαυτό  τους.

5. Στις περιπτώσεις που κάποιοι υπάλληλοι έχουν θεωρήσει τα βιβλιάρια τους για το 2013 (λόγω ειδικών συνθηκών), παρακαλούμε να ενημερωθούν και να επανέλθουν για την απογραφή τους. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιοι συνάδελφοι έχουν θεωρήσει τα βιβλιάριά τους θα πρέπει να ζητήσουν από το Διευθυντή ή την Προισταμένη του Νηπιαγωγείου τους να τους απογράψει και ηλεκτρονικά.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ- ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥΣ  (Oι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να απογραφούν και στο σχολείο που υπηρετούν σήμερα)

-Μπαίνουν  σε αυτήν εδώ την ηλεκτρονική διεύθυνση για να κάνουν την αίτηση εγγραφής που τα περισσότερα πεδία της  συμπληρώνονται εύκολα.  

Προσοχή σε τρία τέσσερα πεδία όπως:
- Στο πεδίο ΕΜΑΔ / ΕΜΑΤ συμπληρώστε τον 11ψήφιο αριθμό μητρώου σας στον ΟΠΑΔ .

-Στο πεδίο Κατηγορία Φορέα συμπληρώστε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

-Στο πεδίο Φορέας συμπληρώστε τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης (π.χ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄ΑΘΗΝΑΣ)

-Στο πεδίο Διεύθυνση Προσωπικού συμπληρώστε το σχολείο σας (π.χ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ή 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ

-Στο πεδίο Θέση συμπληρώστε ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (και οι Διευθυντές Δημοτικών και οι Προισταμένες Νηπιαγωγείων)
Αν  όλα τα πεδία συμπληρωθούν σωστά πατήστε ΕΓΓΡΑΦΗ και σε λίγα λεπτά θα σας έρθει στο mail σας ειδοποίηση ότι ο λογαριασμός σας έχει εγκριθεί.

Για να απογράψετε κάποιον συνάδελφο ξεκινάτε πάλι από εδώ, κάνετε είσοδο (βρίσκεται πάνω δεξιά) δίνετε τους κωδικούς σας, μπαίνετε στο σύστημα και κάνετε αναζήτηση του ασφαλισμένου. Τον βρίσκετε εύκολα,  τον απογράφετε πρώτα (θα χρειαστεί υποχρεωτικά ΙΒΑΝ βιβλιαρίου Τραπέζης) και ακολουθεί η θεώρηση.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση για τις θεωρήσεις των βιβλιαρίων των εμμέσων μελών για τα οποία οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να προσέλθουν στον ΟΠΑΔ είναι :

ΣΥΖΥΓΟΣ
1.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.  1599/86

2.  Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα ασφαλισμένου

ΤΕΚΝΑ ΑΝΩ 18 ΕΤΩΝ μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου  ΕΤΟΥΣ  της ηλικίας τους, που είναι ΑΝΕΡΓΑ
1.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/86

2.  Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα ασφαλισμένου

ΤΕΚΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ που είναι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου ΦΟΙΤΗΤΕΣ σε αναγνωρισμένες ανώτερες ή ανώτατες σχολές (Α.Ε.Ι.  – Τ.Ε.Ι.)  στην Ελλάδα ή της αλλοδαπής και σε αναγνωρισμένα Ι.Ε.Κ.  και μέχρι συμπλήρωσης του 26 ου ΕΤΟΥΣ της ηλικίας τους.
1.  Βεβαίωση σπουδών<
2.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86
3.  Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα ασφαλισμένου

ΤΕΚΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67ο/ο ΚΑΙ ΑΝΩ και έχει γίνει σχετική αναφορά στο βιβλιάριο και αναφέρεται η απόφαση της πρωτοβαθμίου υγειονομικής επιτροπής και η ισχύς της.
1.  Υπεύθυνη Δήλωση Ν.  1599/86
2.  Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα ασφαλισμένου

ΓΟΝΕΙΣ και ΑΔΕΡΦΙΑ ΑΜΕΣΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.  1599/86
2.  Φορολογική δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου και των γονέων/αδερφών. (για την απόδειξη συντήρησης και συγκατοίκησης καθώς και την απόδειξη ότι τα εισοδήματα του μέλους δεν ξεπερνούν τα εκάστοτε για τους ανασφάλιστους.)
3.  Πιστοποιητικό αναπηρίας άνω του  80ο/ο (Απαιτείται ΜΟΝΟ στις  περιπτώσεις   που ασφαλίζονται αδέρφια ή γονείς που είναι κάτω των 60 ετών) Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στον ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ  του άμεσα ασφαλισμένου απαιτείται εξουσιοδότηση του σε έμμεσο μέλος, θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly